GDPR


Vi på Årsunda Bilverkstad följer dataskyddsförordningen.

De uppgifter vi har i vårt kundregister är: Namn, adress, telefonnummer, bilmodell och det är baserat på registreringsnummer. I vårt bokningssystem finns även uppgifter om vilket uppdrag vi fått om fordonet, t.ex. service, reparation, felsökning/upplevt fel m.m. Skälet för att vi har uppgifterna är för att kunna få kontakt med dig som kund, gällande bokningar/reparation på din bil samt för att uppfylla bokföringslagen.

Uppgifterna sparas så länge vi har information om att bilen är i bruk. Skälet till att uppgifterna sparas bilens livslängd är för att underlätta t.ex. reklamationer och framtida service/reparation, helt enkelt för att kunna följa bilens historik.

Vi uppdaterar kundregister så snart vi får information om att t.ex. bilen bytt ägare, kunden har ny adress, nytt telefonnummer. Planerat är en genomgång av kundregistret en gång om år. Vi delar inte kunduppgifter med tredje part, skickar ej ut reklam/nyhetsbrev, gör inga profiler eller automatiserade beslut. Vi är öppna mot kunden om vilka uppgifter vi har och kunden kan enkelt ta kontakt med oss och få reda på vilka uppgifter vi har och ändra/rätta dem.